O nás

Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich investícií a jednotlivých obchodov, upozorniť Vás na možné problémové subjekty, efektívne riešiť už vzniknuté problémy.

Môžete nám úplne zveriť správu svojich nezaplatených faktúr, pôžičiek a iných finančných nárokov. Budeme s Vami už pri vzniku záväzkovo-obchodných vzťahov, budeme za Vás sledovať harmonogram plnenia Vašich neuhradených faktúr, viesť komunikáciu s Vašimi dlžníkmi a realizovať efektívne plnenie Vašich nezaplatených faktúr a nárokov. Podarilo sa nám nadobudnúť vysokú mieru autority – v rámci portfólia našich komplexných služieb je aj kooperujúca advokátska kancelária. Disponujeme špeciálnymi zložkami na operatívne zisťovanie finančných pomerov dlžníkov.

Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti so spravovaním nezaplatených faktúr a iných nárokov z obchodného styku a s hľadaním optimálnych riešení, ktoré prinášajú nielen vyhratý spor alebo kus papiera, ktorý Vám neprinesie peniaze domov, ale hlavne výsledok vo forme uspokojenia Vášho peňažného nároku.

Snažíme sa klientom ušetriť peniaze a eliminovať riziko neplatenia faktúr zo strany odberateľov a dlžníkov. Neženieme sa do súdnych konaní plných poplatkov, ale snažíme sa v prvom rade vyčerpať všetky možnosti mimosúdnej cesty. Komunikáciu s nimi vedieme elektronicky, administratívne, ale v neposlednom rade hlavne osobne. Dokážeme Vám poskytnúť kompletný servis aj vtedy, ak sa nedá vyhnúť súdnemu či exekučnému spôsobu získania Vašich oprávnených nárokov. Vždy solídne, diskrétne, promptne a efektívne.

O nás

Mimosúdne riešenie plnenia nárokov

Cieľom mimosúdneho plnenia Vašich nárokov je čo v najkratšej dobe splniť plnenie finančných nárokov a vyhnúť sa veľakrát zbytočným súdnym konaniam, pričom dbáme aj na zachovanie dobrých obchodných vzťahov.

Zabezpečenie nároku zaistením potrebných právnych krokov

V prípadoch, kedy boli vyčerpané všetky možnosti mimosúdneho riešenia splnenia dlhu Vám vieme vďaka advokátskej kancelárii poskytnúť komplexný právny servis.

Exekučné konanie

Poslednou etapou ako uspokojiť dlh a záväzok voči Vám je exekučné konanie. Pri exekučnom konaní poskytujeme súčinnosť exekútorským úradom. K efektívnejšiemu riešeniu exekučných konaní prispievajú informácie o dlžníkoch získané prácou v teréne.

Mimosúdne riešenie plnenia nárokov

Cieľom mimosúdneho plnenia Vašich nárokov je čo v najkratšej dobe splniť plnenie finančných nárokov a vyhnúť sa veľakrát zbytočným súdnym konaniam, pričom dbáme aj na zachovanie dobrých obchodných vzťahov.

Zabezpečenie nároku zaistením potrebných právnych krokov

V prípadoch, kedy boli vyčerpané všetky možnosti mimosúdneho riešenia splnenia dlhu Vám vieme vďaka advokátskej kancelárii poskytnúť komplexný právny servis.

Exekučné konanie

Poslednou etapou ako uspokojiť dlh a záväzok voči Vám je exekučné konanie. Pri exekučnom konaní poskytujeme súčinnosť exekútorským úradom. K efektívnejšiemu riešeniu exekučných konaní prispievajú informácie o dlžníkoch získané prácou v teréne.

Certifikáty a ocenenia

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty.

Certifikáty a ocenenia

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty.

SpoločnosťPATRIOT GROUP

Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na spravovanie peňažných nárokov a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku spoločnosti Patriot Group, s. r. o.

Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich investícií a jednotlivých obchodov, upozorniť Vás na možné problémové subjekty, efektívne riešiť už vzniknuté problémy.

2023

Logo

AED - Voľne dostupný defibrilátor na vonkajšej fasáde našej budovy

reorganizácia web stránky a nová grafika pre lepšiu orientáciu

2022

IPA logo

členstvo v medzinárodnej organizácii VIP IPA international police association

upgrade nášho systému pre manažment

2021

Logo

rozšírenie nášho administratívneho oddelenia o nových spolupracovníkov

Zobraziť viac

2020

Neklam

zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt Neklam.sk

2019

Patriotgroup Plus

pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

Electronic Contact

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami klientom ponúkame nové balíčky služieb

2018

World Association of Detectives

stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)

World Association of Professional Investigators

stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)

Internation Police Organization

stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization) Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia

2016

Zaregistrovali sme 2 ochranné známky na symboly našej spoločnosti

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty

2015

3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre Bratislavský Kraj

Kooperácia pri vzniku Advokátskej kancelárie KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

2012

Navýšenie základného imania na 500 000 €

2010

Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.

1 výjazdová jednotka

Zobraziť menej

2023

Logo

AED - Voľne dostupný defibrilátor na vonkajšej fasáde našej budovy

reorganizácia web stránky a nová grafika pre lepšiu orientáciu

2022

IPA logo

členstvo v medzinárodnej organizácii VIP IPA international police association

upgrade nášho systému pre manažment

2021

Logo

rozšírenie nášho administratívneho oddelenia o nových spolupracovníkov

2020

Neklam

zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt Neklam.sk

2019

Patriotgroup Plus

pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

Electronic Contact

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami klientom ponúkame nové balíčky služieb

2018

World Association of Detectives

stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)

World Association of Professional Investigators

stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)

Internation Police Organization

stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization) Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia

2016

Zaregistrovali sme 2 ochranné známky na symboly našej spoločnosti

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty

2015

3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre Bratislavský Kraj

Kooperácia pri vzniku Advokátskej kancelárie KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

2012

Navýšenie základného imania na 500 000 €

2010

Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.

1 výjazdová jednotka

PATRIOT GROUP, s.r.o.

Kpt. Jaroša 29
911 01 Trenčín
Slovensko

IČO: 45 407 657
IČ DPH: SK 202 297 6109

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na
Okresnom súde v Trenčíne. Oddiel: Sro. Vl. č. 22660/R

Číslo účtu: SK96 5600 0000 0007 0766 7001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s.

Kontakt - office

+421 917 71 77 72

E-mail

info@patriotgroup.sk

Kontaktný formulár